TeoPedaMedica © 2013

 

Nyheter

 

 

Mindfulskola

 

Aqua gym

 

 

 

 

Mindfulness

 

Mindfulness är ett förhållningssätt till livet som handlar om att vara närvarande i det sker i nuet på ett icke-dömande sätt. Genom att fokusera på nuet blir vi mer uppmärksammade på saker och ting som vi annars inte skulle fästa närmare eftertanke på, eller som vi skulle låta passera utan reflektion.

Vi är hela tiden på gång och mycket av det vi gör, går med hjälp av autopiloten. Hur ofta stannar vi egentligen upp i det vi gör och verkligen låter oss fångas av ögonblicket och det som utspelar sig i nuet? Det är lätt att låta vardagens alla göranden rulla på utan eftertanke och uppmärksamhet. Att stanna upp i bruset och låta sig vila i varandet är för många människor svårt, för att inte säga omöjligt. Många lever i en stressad tillvaro. Vi skall hela tiden prestera och göra bra ifrån oss; på arbetet, fritiden och i familjelivet. Det är många som lever med en massa ”måsten” och ”krav” på sig själva.

Är du en av många som lever med stress och krav kan mindfulness göra skillnad. Även om vi inte alltid kan välja bort stress och krav kan rätt träning få kropp och sinne i balans.

 

Jag har en femton år lång meditationserfarenhet och har utbildat mig  i MBSR-metoden (MindfulnessBased-StressReduction). Jag doktorerar även på en avhandling om mindfulness och har tre skrivna mindfulness manus som jag hoppas kunna få utgivna inom snar framtid.  

 

Under nyheter kan du läsa om vad som är på gång inom mindfulness.

 

Du är välkommen att kontakta mig om du vill lära dig grunderna till ett mindfult förhållningssätt i vardagen. Eller om du vill få en terapeutisk behandling som vilar på mindfulness och KBT.

 

 

 

 

 

 

 

 

--