TeoPedaMedica © 2013

 

Nyheter

 

Rehabilitering - hjälp och stöd att komma tillbaka i arbetslivet.

 

 

 

Arbetsmiljö

 

Här kan du som arbetsgivare eller medarbetare få hjälp med problem som rör arbetsmiljön. Du kan få hjälp och stöd med arbetsmiljöundersökningar, arbetsmiljöutbildning, handledning grupp och eller enskilt, rehabilitering och rådgivning om ergonomi på arbetsplatsen.

 

Du som jobbar som skyddsombud kan få en kvalificerad fortbildning i arbetsmiljöfrågor. Du kan läsa mer om denna utbildningsdag nedan.

 

Inbjudan till fortbildning

 

Arbetsmiljökunskap för skyddsombud

Som skyddsombud förväntas du bevaka medarbetares arbetsrättsliga rättigheter och förhindra att ohälsa/olycksfall i arbetsmiljön. Det kan vara alltifrån höga ljud som tröttar ut och ger huvudvärk, mobbing och utanförskap, hög arbetsbelastning och stress till hantering av kemiska ämnen och skiftarbete. Arbetsmiljö är ett omfattande område, som kräver stor kunskap av skyddsombuden på våra arbetsplatser. Denna kurs vänder sig till dig som skyddsombud som vill jobba mer effektivt med den totala arbetsmiljön.

 

Utbildningsprogram

  • Fysisk arbetsmiljö med ergonomi

  • Psykosocial arbetsmiljö och stress

  • Styrdokument och rutiner i arbetsmiljöarbetet

  • Hälsofrämjande arbetsmiljö med ökad trivsel

  • Skyddsombudets roll och befogenhet

  • Tips och råd

  • Casemetodik

 

Utbildningsort och datum

Kursort: I samråd med uppdragsgivaren.

Var: I samråd med uppdragsgivaren. 

När: I samråd med uppdragsgivaren.

 

Kostnad

Priset inklusive material är 3200 kr, exklusive moms. Tid: 9.30 – 16.00.

 

 

arbetsmiljö