TeoPedaMedica © 2013

 

Nyheter

 

 

 

 

 

Handledning

 

Syftet med temastyrd handledning är att ge deltagarna rika tillfällen till erfarenhetsutbyte och inte minst att inspirera och skapa goda förutsättningar för ett moget och professionellt förhållningssätt. Handledningen tar utgångspunkt från olika teman, som föredras, problematiseras och sedan problemventileras utifrån vad verksamhetens upplever som problematiskt. Med hjälp av denna sorts handledning får deltagarna både fortbildning och möjlighet till problemventilering.

 

Grupphandledningen har följande struktur:

1. Tema                                           (ca: 60min)

2. Diskussion/arbetspass                  (ca: 30 min)

3. Problemventilering                      (ca: 45 min)

4. Sammanfattning                           (ca: 15 min)
 

Jag har handlett personal inom vård, omsorg och psykiatri. Temastyrd handledning är väl utprovad och har varit mycket uppskattad av personal och uppdragsgivare. Min handledningsmetod är i delar KBT- inspirerad med inlån från systemteorin.

 

Jag handleder också enskilda individer som av olika anledning behöver hjälp och stöd i arbetet. Vi träffas och utifrån ett första samtal bestäms vidare hur många tillfällen som bör tas i anspråk för att komma vidare och i bästa fall lösa upp problem och knutar som är arbetsrelaterade. Varje sittning tar 1 timme i anspråk.

 

Jag har naturligtvis tystnadsplikt och följer de etiska koder som gäller för terapeutisk arbete. Jag har haft handledningsuppdrag med bland andra: Tidaholms kommun, Herrljunga kommun, Skara kommun, Göteborg storstad, Svenska kyrkan och FK Västra Götaland.

 

 Stödjande ledarskap

 

Är du mellanchef, enhetschef eller arbetsledare då vet du att det många gånger är ensamt och tufft att leda i verksamheten. Inte sällan befinner man sig i korsdraget mellan ledningsgrupp och arbetsgrupp. Det handlar
om att navigera sig fram mellan direktiv uppifrån och behov och intressen nerifrån.

 

Mellannivån i en verksamhet är en utsatt position, som innebär mycket arbete och påfrestning. I arbetsmiljön möter du helt säkert både missnöje, bristande motivation, maskning, ohälsa och konflikter. I svåra tider är det skönt att kunna få stöd och stöttning. Någon att tala med om de problem som tynger en, både organisatoriska och personella.

 

Då är det inte alltid till närmsta chef eller kollega man vill vända sig till. Det behövs ibland någon utifrån, oberoende verksamheten och dess kultur, som kan se saker ur ett annat perspektiv. Men även att kunna avlasta genom samtal och råd som kan vara till hjälp i det egna beslutfattandet och verkställandet av direktiv.

 

Kontakta mig gärna så kan vi diskutera formerna för ledarhandledning.