TeoPedaMedica © 2013

 

Nyheter

 

 

Livsstilsterapi

 

Alltfler behöver idag få stöd, råd och hjälp med sin  livsstil. Hälso- och sjukvården och företagshälsan lyckas inte alltid fånga upp de män och kvinnor som i det tysta bär på en livsstilssjukdom/problematik och eller psykiska problem/ belastningar. Det finns även mycket skuld och skamkänslor över att leva med sexuella problem, relationsproblem och kroppsliga (fysiska) problem och vill av det skälet sökes inte alltid hjälp.

 

Man utsätts även för olika typer av mediala föreställningar kring vad som anses vara attraktivt och sexuellt tilldragande. Men lika ofta kan budskapet handla om vilka sjukdomar mannen och kvinnan drabbas av och vilka konsekvenser detta får för åldrande och livskvalitet. Att försöka leva upp till medias bild av den vältränande, smarta och framgångsrika mannen/kvinnan med tusen järn i elden och mycket kvalitetstid med familjen, är som alla förstår en omöjlig uppgift, men samtidigt något som ändå framkallar inre stress och olust.

 

Livsstilstilskliniken ger hjälp, stöd och råd för dig som vill ändra livsstil och förbättra din livsskvalitet.

 

Prova på livsstilsterapi! Vi träffas 5 gånger, utifrån olika teman som rör livsstilförändring/förbättrande åtgärder Du får många olika verktyg att använda i din vardag och kunskap om hur du kan jobba med dig själv för att uppnå en förbättrad livsstil och livskvalitet.

 

Hör gärna av dig så berättat jag mer!

 

LivsstilsKliniken erbjuder stöd hjälp och rådgivning inom följande områden:

 

1.     Rådgivning och stöd/hjälp med:  

·        Oro/ångest/depression/stress

·        Relationsproblem

·        Prostatit

·        Övervikt/fetma

·        Missbruksproblem

 

2.     Genomför tester och rådgivning/samtal avseende:

·        Hälsoprofiler/Livsstilsprofiler

·        Psykologisk testing

·        Kostanalyser/program

·        Motion och träning

·        Rökavvänjning

·        Andliga/existentiella funderingar/frågor

 

Mottagningstider

Måndagar  kl. 17.00 – 20.00

Torsdagar  kl. 17.00 – 20.00

Lördagar    kl. 10.00 - 14.00

Söndagar    kl. 10.00 - 14.00

 

Kontakt

LivsstilsKliniken hittar du på Sockerbruksgatan 20, 531 40 i Lidköping. Du kan nå mig på mobilnummer:  0739 043 450. Info@teopedamedica.