TeoPedaMedica © 2013

 

Nyheter

 

Aqua-gym träning. Träna allsidig styrketräning i bassängen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag heter Håkan Nilsson och är sedan 2002 verksam som universitets-adjunkt i socialpsykologi vid högskolan i Skövde. Vid sidan av jobbar jag med egen konsultverksamhet. Jag har en bred akademisk bakgrund; grundskollärarexamina (4-9 med inriktning sv/so/idrott och hälsa), teologisk examen, medicinsk examen i humanbiolog och pedagogisk och psykologisk examen i idrottsvetenskap. 

 

Under flertalet år har jag jobbat med privata och offentliga verksamheter. Jag utför både utbildningsinsatser (kompetensutbildning), handlednings-uppdrag (enskilt/grupp), rådgivning/stöd och arbetsmiljöarbete.

 

Ni hittar mer information om vad ni kan få hjälp med om ni går in och klickar på knappen tjänster.

 

I min praktiska gärning utgår jag från tre viktiga inriktningar/perspektiv; biopsykosocial teori, systemteori och salutogen teori. Det känns viktigt och angeläget att påpeka att mina insatser grundas i dessa teoretiska perspektiv och att min människosyn och kunskapssyn utgår från följande antaganden:

 

Människosyn och kunskapssyn

Min människosyn utgår från ett systemteoretisk och biopsykosocialt antagande. Detta betyder att:

 

·       Människa ses som mer än summan av dess enskilda delar,

·       Människan har kropp, själ och ande,

·       Människans olika delar ses som kommunicerande kärl,

·       Människans hälsa är beroende av att kropp själ och ande är i
   jämvikt.

 

Alla människor bär inom sig kraften att förändras, förbättras och förädlas!

 

Min kunskapssyn är inspirerad av det salutogena perspektivet som lägger vikt vid friskhetsfaktorernas betydelse. Detta betyder att:

 

·       Kunskap är en frigörande och skapande kraft,

·       Kunskap finns inom och mellan människor,

·       Kunskap bör bygga på variationsrikedom,

·       Kunskap är en källa till hälsa, glädje och rikedom.  

 

Kunskap får människor att växa och känna självtillit!